21/04/2014

Het Salamon fonds

De Autoclub van Namen, die de rally van Wallonië organiseert, besliste om dit jaar het Fonds « Emile Salamon » dat beheerd word door de Koning Boudewijn stichting, te steunen. Deze organisatie van vrijwilligers begeleidt geïsoleerde kankerpatiënten naar kankercentra. Jaarlijks maken deze vrijwilligers hiervoor zo’n 390.000 km en samen met de noodzakelijke verzekeringen vertegenwoordigt dat een kost van ongeveer 100.000 Euro ! Hoewel de kilometers tussen de woonplaats van de patiënt en het centrum ten laste zijn van de patiënt (maar vergoed worden door het ziekenfonds) is dat niet het geval voor de verplaatsingen die de vrijwilligers maken tussen hun woonplaats en die van de patiënten die ze gaan helpen. Die verplaatsingskosten worden daarom via schenkingen e.d. ondersteund door het Salamon Fonds . Op dit moment voor een bedrag van circa 30.000 Euro, bemoedigend maar onvoldoende !

Praktisch zal de Autoclub van Namen in eerste instantie het inschrijvingsgeld van het team Bouillon-Pirotte (Levensloop), of 900 €, storten naar het Salamon Fonds. Vervolgens zal ze in september tijdens de eerstvolgende braderie van Jambes een maaltijd serveren, waarvan de winst volledig naar het Fonds Salamon zal gaan !

Info: www.fonds-salamon.be of Dr Willemart (081 / 720 772 of bernard.willemart@cmsenamur.be)

Retour homepage

CLASSEMENT GENERAL 2017